Меню Закрити

ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виробнича практика студентів Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра є складовою частиною підготовки фахівців і має на меті закріплення, поглиблення та апробацію знань, отриманих студентами в процесі навчання наукове – практичне узагальнення особистого досвіду.

Згідно з Наскрізною программа виробничої практики в КМАМ ім. Р.М. Глієра впроваджено такі види практичної діяльності:

Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра має ґрунтовні традиції формування педагогічної школи, традиції організації педагогічної практики.

Він був першим навчальним закладом на теренах України, що здійснював професійну підготовку музикантів. Для здійснення цієї діяльності, з метою розвитку системи професійної освіти, яка б стала підґрунтям становлення вітчизняного професійного музичного мистецтва, необхідно було виховати педагогічні кадри. Саме відтоді проблеми розвитку музичної педагогіки, підготовки педагогічних кадрів для розвитку галузі стають домінуючими в діяльності навчального закладу.