Меню Закрити

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Сьогодні Київська муніципальна академія музики ім. Р.М.Глієра – це комплексний навчальний заклад, до якого входять структурні підрозділи початкової, середньої та вищої музичної освіти: студія КМАМ ім. Р.М.Глієра, коледж та факультети: факультет “Виконавського мистецтва та музикознавства” та факультет “Мистецтва співу та джазу”. В академії здійсьнюється підготовка фахівців І–IV рівнів акредитації з десяти спеціалізацій: «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударі інструменти», «Народні інструменти», «Спів (академічний, народний)», «Спів (естрадний)», «Спів (джазовий)», «Хорове диригування», «Музичне мистецтво естради».

Управління усіма ланками академії здійснюють:

Ректор – професор, народний артист України Олександр Йосипович Злотник. Ректор забезпечує основні напрямки діяльності академії, визначає стратегію та тактику подальшого розвитку закладу.

Проректор з навчальної роботи – директор коледжу – заслужений працівник культури України Август Олексійович Жуков. Здійснює загальне керівництво навчальною роботою, забезпечує виконання навчальних планів та програм, планування та контроль навчального процесу.

Проректор з науково-методичної роботи –  заслужений діяч мистецтв України  Наталія Анатоліївна Панова. Здійснює керівництво науково-методичною діяльністю академії, розробляє головні напрямки науково-дослідної, науково-методичної роботи академії, складає перспективні плани наукової та методичної роботи і контролює їх виконання.

Проректор з творчої та навчально-виробничої роботи – доцент, заслужений діяч мистецтв України Мальвіна Аркадіївна Зарудянська. Розробляє концепцію навчально-виробничої та творчої діяльності академії, організує та контролює роботи відповідних підрозділів. Розробляє та втілює мистецькі проекти академії, як бази концертно-виконавської та практичної діяльності.

Проректор з адміністративно-господарчої роботиЮрій Олексійович Карюк. Здійснює поточне керівництво відповідними службами для забезпечення належної матеріально-технічної бази академії, оформлює тендерні та господарські угоди та контролює їх виконання, забезпечує проведення поточних та капітальних ремонтів.

Проректор з гуманітарних питань та виховання – заслужений працівник культури України Наталія Борисівна Демешко. Забезпечує умови для розвитку оптимального соціокультурного виховного середовища у навчальному та позанавчальному процесі в академії, здійснює психологічну підтримку та консультаційну допомогу студентам, організовує та контролює поселення до студентського гуртожитку, призначає кураторів академічних груп, сприяє роботі профспілкової студентської організації.

Проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку – заслужений діяч мистецтв України, доцент, кандидат мистецтвознавства Володимир Остапович Конончук. Організовує роботу по розробці навчальних програм науково- педагогічних працівників, відповідає за підвищення кваліфікації викладацького, професорсько-викладацького складу, керує роботою по впровадженню в освітній процес сучасних технологій.

Ректорат – постійно діючий колегіальний робочий орган академії, який здійснює керівництво навчальним закладом з метою організації забезпечення законодавства України, рішень Вченої ради та нормативно-правових актів.

Вчена рада – вищий дорадчий колегіальний орган КМАМ ім. Р. М Глієра, яку  очолює ректор академії.  Вчена рада є основною  складовою  в системі діяльності Академії. Шляхом колективного обговорення приймає рішення з актуальних питань поточної, перспективної роботи КМАМ ім. Р.М. Глієра, забезпечує функціонування цілісної системи підготовки фахівців, визначає стратегію і перспективні напрямки розвитку освітньої, наукової, науково- методичної, видавничої та інноваційної діяльності Академії.

Учений секретар – кандидат мистецтвознавства, доцент Гармель Оксана Володимирівна. Організовує роботу Вченої ради, проводить науково-організаційну та методичну роботу в академії, складає перспективні та поточні плани наукової діяльності.

Методична рада – визначає концепцію розвитку науково-методичної діяльності, координує роботу по методичному забезпеченню навчального процесу.

Художня рада – визначає напрямки та зміст мистецької діяльності, сприяє пропаганді кращих здобутків солістів та творчих колективів академії.

Деканат, денне відділення – структурні підрозділи академії, які відповідають за організацію навчального процесу і контролюють успішне виконання навчальних вимог.

Для забезпечення навчального процесу, педагогічної та наукової роботи та адміністративної діяльності в різних аспектах в академії працюють наступні підрозділи:

Бібліотека

(зліва направо): Лазаренко Н. І., Колєснікова Т. В. (завідуюча бібліотекою), Теслюк М. П., Лабовська Т. О., Богданович С. С.

Навчальний відділ

(зліва направо): Бенецька І. О., Громова Н. В. (керівник відділу), Чайка А. Л.

Деканат

сидять (зліва направо): Панова Н. А. (декан), Мудрецька Л. Г. (учений секретар інституту),стоять (зліва направо): Вороніна М. О., Кузьміч Л. О., Нечепуренко В. Ю., Менделенко Д. В., Антонюк С. В., Пєшкова В. А.

Денне відділення та відділення контрактної форми навчання

(зліва направо): Марценківська О. В., Дума В. І. (завідуючі денним відділенням), Кречковська Р. О. (завідуюча відділенням контрактної форми навчання)

Підготовче відділення з роботи з іноземними студентами та відділ міжнародних зв`язків

(зліва направо): Смєхова А. М. (керівник відділу), Архипова Л. С., Журавльова К. О.

Відділ кадрів та планово-економічна служба

(зліва направо): Пономаренко О. В. (начальник планово- фінансового відділу), Петрушенко Г. О., Ткаченко А. І. (начальник відділу кадрів), Хобта О. В.

Навчально-методичний відділ (виробнича практика)

(зліва направо): Сидорченко Л. В., Полстянкіна І. П. (керівник відділу), Кільчицька А. О.

Музична майстерня

Настроювач музичних інструментів Файнберг В. І.

Студія звукозапису

(зліва направо): Дідик М. Л., Андріяш І. В.

Відділ технічних засобів навчання

(зліва направо): Зелінська О. І. (керівник відділу), Чернюк І. О., Когут О. М., Лопатіна О. Ю.

Редакційно-видавничий відділ

(зліва направо): Гіваргізова І. М. (керівник відділу), Глива В. В., Кузьміч Л. О.

Бухгалтерія

(зліва направо): Штейник С. М., Кіндрась О. М., Вахненко І. П. (головний бухгалтер)

Єдина державна електронна база з питань освіти

(зліва направо): Ляпідевський О. О., Сухих В. М.

Завідувач господарським відділом

Мельник В. І.

Завідувач гуртожитком

Андрущишин М. Г.

Завідувач інформаційно-обчислювального центру

Белецький О. Ю.