Меню Закрити

ПОЛОЖЕННЯ

 1. Конституція України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
 2. Закон України від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text.
 3. Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
 4. Закон України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 5. Закон України «Про фахову передвищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text.
 6. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19.
 7. Закон України від 2 березня 2015 року № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text.
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12.
 10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. №286-р «Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022—2032 роки» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. N 896 «Про Державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF.
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF.
 14. Наказ Міністерства освіти України від 15.07.96 № 245«Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96.
 15. Наказ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 10.2012 № 1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.
 16. Наказ Міністерства освіти України від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.
 17. Наказ Міністерства освіти України від 26.01.2015 № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0132-15.
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 635 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-%D0%BF#Text.
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 року № 811 «Про документи про вищу освіту (науковий ступінь)» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/811-2020-%D0%BF#Text.
 20. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#Text.
 21. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2004-13#Text.
 22. Наказ Міністерства освіти України від 10.2013 № 1474 «Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2245-13.
 23. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text.
 24. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.02.2020 р. № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» https://tnpu.edu.ua/about/public_inform/upload/2022/Nakaz_293_Buling.pdf.
 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF.
 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» – це зміни до 882 постанови https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-%D0%BF.
 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/find/a.
 28. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2017 року № 261 «Про затвердження Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій» Посилання.
 29. Постанова Кабінету Міністрів України «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» від 16 березня 2022 р. № 295 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2022-%D0%BF#Text.
 30. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09. 2020 № 1113 «Про затвердження Типового договору про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1021-20#Text.
 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 р. № 735 «Про затвердження Типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2020-%D0%BF#Text.
 32. Наказ Міністерства освіти України від 08.04. 93 № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text.
 33. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 року № 807 «Про затвердження Положення про фаховий мистецький коледж» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-2020-%D0%BF#Text.
 34. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.03.2020 р. № 420 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року № 293» https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/4/1/876543.pdf.
 35. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-881 від 29.01. 2019 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII»http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/02/04/novost2/1_11-881%201.pdf.
 36. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 року № 1058 «Про граничну вартість документів про здобуття фахової передвищої освіти, що виготовляються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-2021-%D0%BF#n5.
 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07. 2021 № 749 «Про затвердження Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1608-21#n14.
 38. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 р. № 736 «Про затвердження Типової форми договору про надання освітніх послуг закладом фахової передвищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2020-%D0%BF#n8.
 39. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2015-%D0%BF#n11.
 40. Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.
 41. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.09. 2021 № 988 «Про затвердження Порядку виготовлення, видачі, обліку документів про фахову передвищу освіту та додатків до документів про фахову передвищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1487-21#Text.
 42. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2021 № 466 «Про документи про фахову передвищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0786-21#Text.
 43. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.06.2021 № 686 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1092-21#Text.
 44. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1321 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в закладах фахової передвищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1321-2021-%D0%BF#Text.
 45. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2023 р. № 510 «Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1055-23#Text
 46. Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України 12 липня 2018 року № 628, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 926/32378 (зі змінами) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0926-18#Text
 47. Наказ Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628 «Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р.      за № 926/32378 (зі змінами) https://ips.ligazakon.net/document/RE32378?an=7

 48. Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства культури та інформаційної політики України