Меню Закрити

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Освітній процес в Академії здійснюється у таких формах:

1) навчальні заняття;

2) самостійна робота;

3) практична підготовка;

4) контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять є:

1) лекція;

2) семінарське, практичне, індивідуальне заняття;

3) консультація.

Положення про переведення студентів

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про стипендіальне забезпечення

Положення про матеріальне заохочення студентів, аспірантів

Положення про педагогічну практику

Положення про підготовче відділення

Інструкція щодо видачі дублікатів диплому, студентських квитків, залікових книжок при їх втраті

Правила призначення академічних стипендій

Порядок призначення соціальних стипендій

Зразки заяв

Заява на вибір дисциплін

Он-лайн форма вибору дисциплін

ЗРАЗКИ ДИЛОМІВ

Молодший спеціаліст
Бакалавр, Магістр
Зворотня сторона