Меню Закрити

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-кваліфікаційні рівні

Початковий рівень
“МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ” (на базі коледжу КМАМ)

Перший (бакалаврський) рівень
“БАКАЛАВР” (на базі КМАМ)

Другий (магістерський) рівень
“МАГІСТР” (на базі КМАМ)

ОКР Молодший спеціаліст

ОС Бакалавр

ОС Магістр