العربية简体中文繁體中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItaliano日本語PortuguêsРусскийEspañolУкраїнська
Меню Закрити

ВЧЕНА РАДА

Вчена рада є колегіальним органом управління Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра. Основним завданням вченої ради є об’єднання зусиль і координація діяльності науково-педагогічних працівників академії для визначення та реалізації стратегічних і тактичних завдань, спрямованих на забезпечення високої якості підготовки фахівців, подальшого розвитку наукових досліджень та інноваційної діяльності, проведення виховної роботи, ініціювання та затвердження програм розвитку і планів діяльності Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра.

До компетенції Вченої ради входить ухвалення рішень щодо:

 • визначення пріоритетних напрямів діяльності закладу та перспектив його розвитку;
 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;
 • розгляду основних напрямів економічного та соціального розвитку Академії;
 • ухвалення рішень щодо взаємодії з місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування конференції трудового колективу проекту Статуту, а також зміни і доповнень до нього;
 • подання на затвердження до вищого колегіального органу громадського самоврядування конференції трудового колективу положення про органи студентського самоврядування;
 • фінансового плану і звіту КМАМ ім. Р.М. Глієра;
 • подання пропозицій ректору КМАМ ім. Р.М. Глієра щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), та головного бухгалтера;
 • обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;
 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника; визначення пріоритетних
 • напрямів діяльності закладу та перспектив його розвитку;
 • розгляду основних напрямів економічного та соціального розвитку Академії;
 • запровадження нових спеціальностей та спеціалізації;
 • визначення пріоритетних напрямів наукових і дисертаційних досліджень;
 • управління якістю навчального процесу, а також наукових та дисертаційних досліджень у закладі;
 • забезпечення ефективної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • видання навчально-методичної та наукової літератури;
 • принципових питань кадрової роботи, рекомендацій на посади керівників структурних підрозділів;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічного, наукового та адміністративно-управлінського персоналу Академії;
 • планування, виконання бюджету закладу, а також державного замовлення на підготовку фахівців;
 • організації контролю виконання основних завдань і функцій, покладених на Академію.
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів;
 • має право вносити подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального закладу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу;

Вчена рада Академії розглядає й інші питання діяльності навчального закладу відповідно до Статуту Академії.

Рішення вченої ради академії вводяться в дію наказами ректора. Рішення з основних питань засідань вченої ради оприлюднюються на веб-сайті академії.

Склад Вченої ради затверджено наказом ректора від 29.08.2014 р. №240-ОД відповідно до рішення конференції трудового колективу академії (зміни у склад Вченої ради внесено згідно з наказами ректора від 31.08.2015 №313, від 23.11.2017 №66/17-ОД, від 07.05.2018 №182/18-ОД)

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів)

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 року № 1005 “Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

ПОСТАНОВА про затвердження Ліцензійних умов провадження

ПОРЯДОК затвердження рішень про присвоєння вчених звань

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти

Документи на вчене звання.

Документи, які надаються до конкурсної комісії на заміщення вакантних посад.

Контакти:

Учений секретар Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра – кандидат мистецтвознавства, доцент
Гармель Оксана Володимирівна.
Адреса: 01032, Україна, Київ, вул. Толстого, 31, каб. уч. секр. (2 поверх).
Телефон: (044) 234-49-39.
E-mail: orgcomglier@glieracademy.org